Oferta

Zajmujemy się prowadzeniem:

  • ksiąg handlowych
  • podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • ryczałtu ewidencjonowanego
  • karty podatkowej
  • ewidencji podatkowych VAT
 • spraw kadrowych
 • sporządzaniem list płac
 • sporządzaniem deklaracji i zeznań podatkowych
 • prowadzeniem rozliczeń z ZUS
 • prowadzeniem ewidencji srodków trwałych, wyposażenia oraz WNIP
 • wykonywaniem sprawozdań finansowych
 • opracowujemy plan kont dostosowany do potrzeb klienta
 • prowadzimy kontrolę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • w imieniu Klientów wystawiamy faktury vat sprzedaży
 • prowadzimy sprawozdawczość statystyczną do GUS
 • sporządzamy zeznania roczne