Cennik

Staramy się świadczyć usługi wysokiej jakości przy zachowaniu akceptowalnego poziomu cen.
Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalamy w trakcie indywidualnych rozmów z Klientem w formie miesięcznego ryczałtu, którego wysokość jest uzależniona od zakresu świadczonych usług, ilości opracowywanych dokumentów oraz od potrzeb Klienta w zakresie sprawozdawczości wynikających ze specyfiki branży.

Podany na stronie cennik 2023 jest orientacyjny (podane ceny to kwoty netto, na wynikowej fakturze opodatkowane 23% stawką VAT), ostateczny zależy od zakresu współpracy,  specyfiki Państwa przedsiębiorstwa.

Na życzenie Klienta wynagrodzenie może być również kalkulowane na podstawie stawki godzinowej i faktycznie przepracowanego czasu.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Powyżej podano szacunkowe wyliczenie kosztów współpracy. Zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego nie jest ono ofertą – ostateczny koszt obsługi ustalany jest przed podpisaniem umowy.

 

Objaśnienia do cennika

  1. Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych. Opłata dotyczy także tych dokumentów. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 20 operacji,
  2. Nie uzależniamy opłat od wysokości Twoich obrotów.