Zasady współpracy

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych.

Tak więc na dokonanie odpowiednich zapisów i sporządzenie deklaracji podatkowych mamy zazwyczaj tylko 15 dni. Z tego też powodu prosimy naszych klientów o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.

W przypadku małych firm odbieramy dokumenty od Państwa w terminie do 9 dnia każdego miesiąca. Dzień ten możemy indywidualnie ustalić z przedsiębiorcą.

W przypadku firm większych, staramy się aby dokumentacja spływała do nas na bieżąco, w okresach dwu tygodniowych lub nawet tygodniowych.

Dokumenty można także przesyłać mailem, kurierem lub pocztą.

Tak wygląda to w praktyce:

DO 9-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni

DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych wyłącznie za przedsiębiorców

DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń

DO 20-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i DO 25-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA z tytułu podatku VAT

DO 30-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

W większości przypadków spotykamy się z naszymi klientami raz w miesiącu. To zazwyczaj wystarcza do załatwienia wszystkich spraw. W przypadku pytań i wątpliwości zawsze jesteśmy dostępni pod wyznaczonym numerem telefonu.