Kadry i płace

Naliczanie płac pracowników:

 • sporządzenie listy płac,
 • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych / rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
 • wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzenie listy płac,
 • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych / rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
 • wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych,
 • prowadzenie ewidencji kadrowej (kartoteki osobowe),
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, wypowiedzenia,
 • kwestionariusze osobowe,
 • rejestracja nieobecności (choroby, urlopy),
 • wystawianie świadectw pracy,
 • pozostała dokumentacja.

 

naliczanie płac pracowników pełna obsługa kadrowo-płacowa korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę sporządzenie deklaracji rocznych wysyłka deklaracji pocztą (polecony)
20PLN
za osobę
37PLN
za osobę
80PLN
za miesiąc
15PLN
za osobę
6PLN
za przesyłkę