Pełna księgowość

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego (ceny od 350zł netto – zależą od ilości dokumentów oraz specyfiki branży):

  • sporządzenie planu kont,
  • bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów,
  • prowadzenie ewidencji VAT, ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • rozliczenie z ZUS właściciela.

 

Opłaty za usługi nie wchodzące w skład abonamentu:

  • zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe),
  • korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę 100PLN za m-c,
  • sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald 9PLN za szt.